Az ofakht.hu Általános Szerződési Feltételei

Bevezetés

A jelen weboldalon található Általános Szerződési Feltételek szabályozzák az ofakht.hu címen elérhető ofakht.hu weboldalunk Ön általi használatát.

Kiskorúak vagy 18 éven aluli személyek nem használhatják ezt a webhelyet.

Szellemi tulajdonjogok

A jelen Feltételek értelmében az Ön tulajdonában lévő tartalom kivételével az ofakht.hu és/vagy licencadói birtokolják a jelen Webhelyen található összes szellemi tulajdonjogot és anyagot.

Ön csak a webhelyen található anyagok megtekintésére kap korlátozott engedélyt.

Korlátozások

Kifejezetten korlátozva van a következők mindegyikében:

  • a Webhely bármely anyagának közzététele bármely más médiában;
  • a Webhely bármely anyagának értékesítése, továbbengedélyezése és/vagy egyéb módon történő kereskedelmi forgalomba hozatala;
  • a webhely bármely anyagának nyilvános előadása és/vagy bemutatása;
  • a Webhely bármilyen módon történő használata, amely káros vagy káros lehet a webhelyre;
  • a Webhely bármilyen módon történő használata, amely befolyásolja a felhasználók hozzáférését ehhez a webhelyhez;
  • a Webhely használata a vonatkozó törvényekkel és rendelkezésekkel ellentétes, vagy bármilyen módon kárt okozhat a Webhelynek, vagy bármely személynek vagy üzleti szervezetnek;
  • bármilyen adatbányászat, adatgyűjtés, adatkinyerés vagy bármilyen más hasonló tevékenység a jelen Webhellyel kapcsolatban;
  • a Webhely használata bármilyen hirdetési vagy marketing tevékenységhez.

A Webhely bizonyos területeihez Ön nem férhet hozzá, és az ofakht.hu továbbra is korlátozhatja az Ön hozzáférését a Webhely bármely területéhez, bármikor, abszolút belátása szerint. Bármilyen felhasználói azonosító és jelszó, amellyel ehhez a Webhelyhez rendelkezik, bizalmas, és Önnek is meg kell őriznie a titoktartást.

Az Ön tartalma

A Webhely jelen Általános Szerződési Feltételeiben az „Ön tartalom” bármely hang-, videó-szöveg, kép vagy egyéb anyag, amelyet a Webhelyen való megjelenítésre választ. Az Ön Tartalmának megjelenítésével Ön nem kizárólagos, világszerte visszavonhatatlan, továbbengedélyezhető licencet ad az ofakht.hu-nak, hogy felhasználja, reprodukálja, adaptálja, közzéteszi, lefordítsa és terjeszti bármely médiában.

Tartalmának a sajátjának kell lennie, és nem sértheti harmadik fél jogait. Az ofakht.hu fenntartja a jogot, hogy az Ön Tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa erről a webhelyről.

Nincs garancia

Ez a Weboldal „ahogy van”, minden hibával együtt biztosított, és az ofakht.hu semmilyen szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Webhellyel vagy a Weboldalon található anyagokkal kapcsolatban. Ezen túlmenően, ezen a Webhelyen semmi sem értelmezhető tanácsként.

A felelősség korlátozása

Az ofakht.hu, sem annak tisztségviselői, igazgatói és alkalmazottai semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé a Weboldal Ön általi használatából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő dologért, függetlenül attól, hogy ez a felelősség szerződés alapján történik. Az ofakht.hu, beleértve annak tisztségviselőit, igazgatóit és alkalmazottait, nem tehető felelőssé semmilyen közvetett, következményes vagy különleges felelősségért, amely a Weboldal használatából ered, vagy azzal bármilyen módon összefügg.

Kártalanítás

Ön ezúton a lehető legteljesebb mértékben kártalanítja az ofakht.hu-t a jelen Feltételek bármely rendelkezésének megszegésével kapcsolatosan és/vagy minden felelősségért, költségért, követelésért, kereseti okért, kárért és kiadásért.

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul az alkalmazandó törvények értelmében, az ilyen rendelkezéseket törölni kell, anélkül, hogy ez érintené a jelen Szerződés többi rendelkezését.

A feltételek változata

Az ofakht.hu bármikor felülvizsgálhatja a jelen Feltételeket, ahogy jónak látja, és a Webhely használatával Öntől elvárható, hogy rendszeresen felülvizsgálja ezeket a Feltételeket.

Hozzárendelés

Az ofakht.hu előzetes értesítés nélkül engedményezheti, átruházhatja és alvállalkozásba adhatja jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit. Ön azonban nem ruházhatja át, ruházhatja át vagy alvállalkozásba adhatja a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit.

Teljes szerződés

A jelen Feltételek alkotják a teljes megállapodást az ofakht.hu és Ön között a jelen Webhely Ön általi használatára vonatkozóan, és felülírnak minden korábbi megállapodást és megállapodást.